:: เกี่ยวกับเรา ::
หน่วยงาน: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์
ที่อยู่: หมู่ที่ 10 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์: 0-7463-5605

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนรินทร์ จังหวัดพัทลุง